Platon „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své štěstí vlastní“
Johann Wolfgang von Geothe „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe“
„Chovej se tak, jak chceš, aby se chovali druzí k tobě“
O nás

Již několik let se snažíme pomáhat těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují – ať už se jedná o nemocné, seniory, děti či jinak znevýhodněné osoby.

Tato činnost nás nesmírně baví, naplňuje a obohacuje.

Získáváme mnoho zkušeností a zážitků. Vidět rozzářené oči plné radosti je obrovské zadostiučinění celé naší práce.

Založení nadačního fondu „Nadační fond Svět Oken“ byl další krok k tomu, abychom se této činnosti mohli věnovat ještě intenzivněji.

Senioři

Našim cílem je „spokojený senior ve svém domácím prostředí“. Proto se snažíme zajistit pomoc a služby seniorům tak, aby mohli zůstat se svými blízkými ve svém důvěrně známém prostředí co nejdéle to bude možné, a tím žít co nejplnohodnotnější život tam, kde jsou šťastní.
Zajišťujeme:

 • pomoc při běžných úkonech
 • pomoc v domácnosti
 • dovoz požadovaných věcí (nákup, léky)
 • dovoz a odvoz k lékaři, na úřady, aj.
 • zapojení do kulturního života v nejbližším okolí

Děti

Našim cílem je podpořit děti, protože děti jsou naše budoucnost a náš největší dar.

 • pomoc nemocným a zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám
 • podpora nemocnic
 • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
 • rozvoj dětí ze sociálně slabých rodin a skupin
 • pomoc a podpora dětských domovů
 • kulturní a vzdělávací podpora dětí
Ostatní neziskové organizace
 • Pomáháme ostatním neziskovým organizacím v jejich činnosti ať už finančně nebo dobrovolnickou činností.
 • Jedná se o pomoc azylovým domům, dětským domovům, domovům pro seniory či zařízením pro nemocné a zdravotně postižené osoby.

Jak jsme pomohli:

Auxilium
 • nákup hraček pro děti
DS Jasenka Vsetín
 • kompenzační pomůcka - podložka
 • zdravotní vybavení
 • výlet Luhačovice
DS Karolinka
 • žaluzie
 • zahradní akce s grilováním
Pavla Hradilová
 • sportovec - příspěvek na biatlon
Azylový dům pro matky Vsetín
 • vybavení pokoje
 • plavání
 • výlet do zoo
 • výlet na Pustevny
 • školní pomůcky pro děti
 • mikulášské balíčky pro děti
 • nákup vánočních dárků pro děti
Domov Jitka o.p.s. Vsetín
 • kuchyňská linka
 • pergola
ZŠ Integra Vsetín
 • učební pomůcky
 • žaluzie

Galerie