Platon „Starajíce se o štěstí jiných, nacházíme své štěstí vlastní“
Johann Wolfgang von Geothe „Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe“
„Chovej se tak, jak chceš, aby se chovali druzí k tobě“
O nás

Již několik let se snažíme pomáhat těm, kteří naši pomoc nejvíce potřebují – ať už se jedná o nemocné, seniory, děti či jinak znevýhodněné osoby.

Tato činnost nás nesmírně baví, naplňuje a obohacuje.

Získáváme mnoho zkušeností a zážitků. Vidět rozzářené oči plné radosti je obrovské zadostiučinění celé naší práce.

Založení nadačního fondu „Nadační fond Svět Oken“ byl další krok k tomu, abychom se této činnosti mohli věnovat ještě intenzivněji.

Senioři

Našim cílem je „spokojený senior ve svém domácím prostředí“. Proto se snažíme zajistit pomoc a služby seniorům tak, aby mohli zůstat ve svém důvěrně známém prostředí co nejdéle to bude možné, a tím žít co nejplnohodnotnější život tam, kde jsou šťastní.
Zajišťujeme:

 • dovoz potravin a léků
 • zapojení do kulturního života v nejbližším okolí

Děti

Našim cílem je podpořit děti, protože děti jsou naše budoucnost a náš největší dar.

 • pomoc nemocným a zdravotně postiženým dětem a jejich rodinám
 • podpora nemocnic
 • podpora zdravého životního stylu dětí a mládeže
 • rozvoj dětí ze sociálně slabých rodin a skupin
 • pomoc a podpora dětských domovů
 • kulturní a vzdělávací podpora dětí
Ostatní neziskové organizace
 • Pomáháme ostatním neziskovým organizacím v jejich činnosti ať už finančně nebo dobrovolnickou činností.
 • Jedná se o pomoc azylovým domům, dětským domovům, domovům pro seniory či zařízením pro nemocné a zdravotně postižené osoby.

Jak jsme pomohli

Auxilium
 • nákup hraček pro děti
DS Jasenka Vsetín
 • kompenzační pomůcka - podložka
 • zdravotní vybavení
 • výlet Luhačovice
DS Karolinka
 • žaluzie
 • zahradní akce s grilováním
Azylový dům pro matky Vsetín
 • vybavení pokoje
 • plavání
 • výlet do zoo
 • výlet na Pustevny
 • školní pomůcky pro děti
 • mikulášské balíčky pro děti
 • nákup vánočních dárků pro děti
Domov Jitka o.p.s. Vsetín
 • kuchyňská linka
 • pergola
ZŠ Integra Vsetín
 • učební pomůcky
 • žaluzie
Nemocnice Vsetín
 • zaměstnanci firmy Svět oken s.r.o. a Stín Kovo s.r.o. darovali krev
 • účast na veřejné sbírce pro paní Bučkovou
 • poděkování kytičkou a malou sladkostí sestřičkám na Hematologicko - transfuzním oddělení a Covid oddělení
Naděje
 • příspěvek na nákup chodítka
 • radost k Valentýnu
 • zakoupení výrobků klientů Naděje
 • zakoupení chůvičky
 • finanční dar na rekonstrukci kuchyně
Červený kříž
 • příspěvek na kurz „Pomáhat a pečovat“
Azylový dům
 • radost k Valentýnu
 • velikonoční mlsání
Zdravotní klaun
 • příspěvek na péči o malé pacienty
Miroslava Obrová
 • příspěvek na pohon vozíku
Sociální služby Vsetín
 • příspěvek na Masopust
 • zakoupení 17 ks tabletů
SAR
 • finanční dar
Charita Nový Hrozenkov
 • kytička k Mezinárodnímu dni žen
Charita Vsetín
 • radost k Valentýnu
Diakonie
 • kousek jara ve formě velikonoční kytičky
Dlouhodobá spolupráce s maminkami nemocných dětí
 • radost k Valentýnu
 • příspěvek L.B. v tíživé životní situaci
 • velikonoční balíčky pro děti
Martina Surovcová
 • příspěvek v tíživé životní situaci
Diakonie
 • finanční příspěvek na vícenáklady spojené s pandemií Covid 19
Domov Jitka
 • realizace nové výmalby
 • realizace rekonstrukce kuchyně
 • realizace výměny oken
 • mlsání pro klienty
Azylový dům
 • nadační Ježíšek
 • zakoupení edukativních pomůcek
 • velikonoční balíčky
 • notebook pro distanční výuku klienta
 • příspěvek na výlet
Svaz tělesně postižených Vsetín
 • finanční příspěvek na kulturní a vzdělávací účely
Zdravotní klaun
 • finanční dar na péči o nejmenší pacienty
Klub seniorů Jablůnka
 • kytička k Mezinárodnímu dni žen
 • příspěvek na další aktivity
Svaz invalidů SPCCH Jablůnka
 • příspěvek na kulturní aktivity
Domov seniorů Karolinka
 • našili jsme a darovali roušky
Sociální služby Vsetín
 • sbírka „Babička a děda on-line“
 • darovali jsme roušky
Český červený kříž
 • nákup bezdotykových teploměrů
Nemocnice Vsetín
 • zaměstnanci firmy Stín Kovo s.r.o. darovali krev
 • zakoupení vánočních baněk na podporu Gynekologického oddělení
 • poděkování sestrám na Covid oddělení formou sladké odměny
 • zakoupení osušek na Novorozenecké oddělení
Dětský domov Vizovice – Chrastějovská
 • balíčky k Mezinárodnímu dni dětí
Dětský domov Vizovice
 • balíčky k Mezinárodnímu dni dětí
 • zážitkový pobyt v Březinách
Dětský domov Liptál
 • balíčky k Mezinárodnímu dni dětí
Dlouhodobá spolupráce s maminkami nemocných dětí
 • příspěvek na IPED pro L.J. s poruchou autistického spektra
 • arteterapie pro maminky nemocných dětí
 • příspěvek na zakoupení zařízení pro lepší komunikaci se synem pro paní Vanessu
 • nadační Ježíšek, tentokrát u malého Daniela
Archa Rajnochovice
 • příspěvek na letní tábor
 • nadační Ježíšek, tentokrát u malého Daniela
Naděje
 • příspěvek na nová okna
Pala Jirka
 • specializovaná vana + sedátko
Martina Surovcová
 • příspěvek na doprovod k vozíku
Hradil Pavel
 • finanční podpora sportovní aktivity
Rodina Kovaldových
 • polohovací postel

Naši partneři

Galerie