Jak jsme pomohli v roce 2020

Diakonie
 • finanční příspěvek na vícenáklady spojené s pandemií Covid 19
Domov Jitka
 • realizace nové výmalby
 • realizace rekonstrukce kuchyně
 • realizace výměny oken
 • mlsání pro klienty
Azylový dům
 • nadační Ježíšek
 • zakoupení edukativních pomůcek
 • velikonoční balíčky
 • notebook pro distanční výuku klienta
 • příspěvek na výlet
Svaz tělesně postižených Vsetín
 • finanční příspěvek na kulturní a vzdělávací účely
Zdravotní klaun
 • finanční dar na péči o nejmenší pacienty
Klub seniorů Jablůnka
 • kytička k Mezinárodnímu dni žen
 • příspěvek na další aktivity
Svaz invalidů SPCCH Jablůnka
 • příspěvek na kulturní aktivity
Domov seniorů Karolinka
 • našili jsme a darovali roušky
Sociální služby Vsetín
 • sbírka „Babička a děda on-line“
 • darovali jsme roušky
Český červený kříž
 • nákup bezdotykových teploměrů
Nemocnice Vsetín
 • zaměstnanci firmy Stín Kovo s.r.o. darovali krev
 • zakoupení vánočních baněk na podporu Gynekologického oddělení
 • poděkování sestrám na Covid oddělení formou sladké odměny
 • zakoupení osušek na Novorozenecké oddělení
Dětský domov Vizovice – Chrastějovská
 • balíčky k Mezinárodnímu dni dětí
Dětský domov Vizovice
 • balíčky k Mezinárodnímu dni dětí
 • zážitkový pobyt v Březinách
Dětský domov Liptál
 • balíčky k Mezinárodnímu dni dětí
Dlouhodobá spolupráce s maminkami nemocných dětí
 • příspěvek na IPED pro L.J. s poruchou autistického spektra
 • arteterapie pro maminky nemocných dětí
 • příspěvek na zakoupení zařízení pro lepší komunikaci se synem pro paní Vanessu
 • nadační Ježíšek, tentokrát u malého Daniela
Archa Rajnochovice
 • příspěvek na letní tábor
 • nadační Ježíšek, tentokrát u malého Daniela
Naděje
 • příspěvek na nová okna
Pala Jirka
 • specializovaná vana + sedátko
Martina Surovcová
 • příspěvek na doprovod k vozíku
Hradil Pavel
 • finanční podpora sportovní aktivity
Rodina Kovaldových
 • polohovací postel