Pomohli jsme v roce 2022

Zaměstnanci Světa oken a Stín Kovo darovali v měsíci březen a duben krev a plazmu.
Handicapovaní - upoutaní na vozík
 • vybavili jsme „naše“ vozíčkáře na vycházky do zimy
 • příspěvek na rehabilitaci v rehabil. zařízení Axon pro Leonku Kolínkovou
 • podpora sportovních aktivit Mirky Obrové
 • vyrazili jsme s naší partou na vozíku do ZOO
 • poukaz na masáže pro pana Kovaldu
 • kytička a něco na mlsání k Valentýnu
 • příspěvek na rekonstrukci kuchyně pro pana Adámka
 • finanč. příspěvek v tíživé životní situaci pro Tomáše Hajdu
 • finanč. příspěvek v tíživé životní situaci pro Jiřího Palu
 • finanční podpora Slováckého okruhu pro handicapované, Dušan Petřvalský
Maminky nemocných dětí
 • s velkým nadšením pokračujeme dál v arteterapiích a cvičení jogy
 • poukazy na hlídání dětí
 • vzali jsme maminky do ZOO
 • kytička a něco na mlsání k Valentýnu
 • balíčky a poukazky ke Dni dětí
Nemocnice Vsetín
 • plenky pro Novorozenecké odď.
 • výchovně vzdělávací literatura pro Dětské odď.
 • nové rádio a něco na zub pro zdravotnický personál LDN
Diakonie
 • kytička k MDŽ pro seniory v domově Jabloňová, Vyhlídka, Harmonie
 • velikonoční balíčky a květiny ke svátku jara
 • účast na sběru šatstva
 • finanční dar na veřejně prospěšnou sociální činnost
Charita
 • kytička k MDŽ pro Charitu Nový Hrozenkov
 • finanční příspěvek k oslavě 30 let působení
Azylový dům
 • dárečky ke Dni dětí pro děti ubytované v Azylovém domě
 • k Zahradní slavnosti jsme připravili ledové občerstvení
Naděje
 • nová kuchyň v sociálně terapeutické dílně
 • pomoc při pracích na rozšíření terasy v Naději Sychrov
Gabriela Hrušková
 • pořízení sluchadel Phonak
Jankotova Ilona
 • úhrada nájmu ve složité životní situaci
Zuzana Zdráhalová
 • nákup pračky ve složité životní situaci
Dětský domov Vizovice
 • balíčky ke Dni dětí a finanční příspěvek na výlet pro děti v DD Chrastějovská
 • nové spacáky na cyklovýlet pro děti DD na ul.3 května
 • balíčky ke Dni dětí a finanční příspěvek na výlet pro děti v DD ul. 3 května
 • finanční příspěvek na lyžařský pobyt pro děti v DD ul. 3 května
 • finanční příspěvek na prázdninovou akci pro děti v DD Chrastějovská
 • finanční příspěvek na oslavu Dne dětí v DD Liptál
Bicyklistický klub janovských ogarů a cérek
 • podpora sportovních a vycházkových aktivit
Zdravotní klaun
 • příspěvek na péči o malé pacienty
Svaz tělesně postižených v ČR
 • finanční příspěvek na kulturní a vzdělávací účely
Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
 • podpora činnosti
Elim
 • vybudování cvičné kuchyně pro klienty sociální rehabilitace
Farní sbor ČCE
 • fin. příspěvek na dětský tábor „Nechte mě snít“
Křesťanský sbor Vsetín
 • fin. příspěvek na dětský tábor pro děti v Janišově
Korunka
 • podpora nemocných a handicapovaných dětí
Sbor dobrovolných hasičů Držková
 • pořízení přileb a dětských dresů
Edukačka Kateřinice
 • financování zapojení rodičů do vzdělávacího procesu
Obec Kateřinice
 • pořízení potřebných věcí pro ubytování uprchlých občanů z Ukrajiny
Titan sport club
 • podpora sportovních aktivit
Agarta
 • podpora provozu sociální služby
Roska
 • příspěvek na pokrytí nákladů spojených s činností
Lesní klub Oříšek
 • příspěvek na činnost klubu
Martin Hájek
 • podpora sportovních aktivit
Nevidomá slečna Věruška
 • výtěžek z firemní akce putoval k Věrce
9.jpg
1.jpg
10.jpg
11.jpg
13.jpg
14.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg
5.jpg
6.jpg
7.jpg
8.jpg